Blindenbibliotheken

V-smart is geïnstalleerd in een groot aantal blindenbibliotheken zoals Dedicon in Nederland en de bibliotheken voor de blinden en slechtzienden in Denemarken en Zwitserland. Voor bibliotheken die de doelgroep "blinden en slechtzienden" bedienen heeft Infor een aantal specifieke softwaretoepassingen gebouwd die deze bibliotheken in staat stellen hun gebruikersgroep optimaal te bedienen. Die toepassingen omvatten o.a. een uitleenmodule voor brailleboeken en voor Daisy-Rom's, een volledig geautomatiseerde uitleenprocedure (waarbij zonder menselijke tussenkomst wordt uitgeleend en ingenomen), een module voor tijdschriften en vervolgwerken en diverse andere maatwerkoplossingen.

Krachtlijnen voor Blindenbibliotheken: