Stichting BiblioNova kiest voor V-smart, V-Insight en Iguana

's-Hertogenbosch, 7 juni 2012. De openbare bibliotheken in de regio Limburg West, die werken onder de naam Stichting BiblioNova hebben op 10 mei jl. een contract getekend met Infor voor de producten V-smart (het volledig op een browser gebaseerd bibliotheeksysteem), V-insight (het statistiekportaal) en Iguana (de complete website voor bibliotheken). 

Stichting BiblioNova overkoepelt de openbare bibliotheken in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. BiblioNova heeft sinds het ontstaan van de fusie tussen de bibliotheken gewerkt met het Bicat systeem van de firma HKA. Voorheen werkten de bibliotheken van Geleen e.o. met een Vubis systeem.

De werkomgeving bedraagt zo'n 183.390 inwoners en heeft als hoofdvestiging de bibliotheek Sittard gevestigd aan de Broeksittarderweg 1, 6130 AB Sittard. 

De keuze voor V-smart, V-insight en Iguana werd intensief voorbereid door een projectgroep en begeleid door een extern adviseur. 

V-smart van Infor werd gekozen uit een viertal software leveranciers, actief in Nederland en België. Naast de prijs, de rijke functionaliteit en vooruitstrevendheid van de V-smartproducten, de deskundigheid en het engagement van Infor werd de beschikbaarheid van een "repository software", waarmee studenten zelf hun scripties in de catalogus kunnen invoeren, een belangrijke meerwaarde gevondenvoor een toekomstige samenwerking met de Zuyd Hogeschool. Met de nieuwe website kan personalisatie en meer gemak geboden worden aan onze huidige en toekomstige klanten, waardoor zij beter aan BiblioNova gebonden kunnen worden. Iguana biedt de mogelijkheid met meerdere ontwerptemplates te werken. 

Voor meer informatie over Biblionova zie: http://www.biblionova.nl.

Voor meer informatie over Iguana zie: http://www.ervaar-iguana.nl.

V-smart, V-insight en Iguana zijn producten van Infor Library and Information Solutions, een toonaangevende leverancier van software-applicaties, die de gebruikerservaring herdefiniëren. Met onze producten bieden bibliotheken en informatiecentra hun gebruikers toegang tot informatiebronnen, beheren klantenrelaties, verkrijgen inzicht in trends, promoten hun diensten, en creëren een dynamische online omgeving. Onze software combineert web-technologie, statistische analyse en applicaties voor bibliotheekmanagement om een nieuwe ervaring voor bibliotheekgebruikers te realiseren.Voor meer informatie bezoekt u: http://go.infor.com/libraries