V-insight statistiekportaal

V-insight is een statistiekportaal dat bibliotheken belangrijke prestatiegegevens en indicatoren biedt. Bibliotheekdirecteuren, marketingmedewerkers en andere medewerkers krijgen met V-insight inzicht in meetbare resultaten die als basis kunnen dienen voor effectieve besluitvorming.

V-insight kan belangrijke prestatie-indicatoren dynamisch bijhouden en presenteren, rapporten automatisch aanmaken en deze verspreiden zonder tussenkomst van de eindgebruiker. Voorbeelden van eigenschappen zijn eenvoudige navigatie, hotlists die attenderen op populaire werken, flexibele periodebepaling en een aantal geavanceerde opties voor verfijnde gegevensverwerking (zoals beperking, groepering, scoping, filtering etc. van gegevens). Dankzij de uitgebreide beveiliging kunnen gebruikers alleen de rapporten inzien waartoe ze gerechtigd zijn, terwijl rapporten toch kunnen worden uitgewisseld zonder tussenkomst van IT- of applicatie beheerders. Extra eigenschappen zijn onder meer de visuele dashboardrapportage, mogelijkheden voor grafieken (staaf- en cirkeldiagrammen, lijn- en puntgrafieken) en opties voor export naar Excel (.csv), HTML, PDF en de printer.

V-insight in het kort