Privacybeleid van Infor

Privacybeleid van Infor

Privacybeleid van Infor

Laatst bijgewerkt: 18 april 2018

Uw privacyrechten

Deze website wordt uitgevoerd voor Infor (VS), Inc. en/of een van zijn groepsentiteiten ("Infor", "we", "wij", of "ons"). Dit Privacybeleid beschrijft uw privacyrechten ten aanzien van het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen door ons van uw persoonsgegevens. Het is van toepassing op de website Infor.com en alle aanverwante websites, applicaties, diensten en oplossingen ongeacht uw toegang ertoe of gebruik ervan (gezamenlijk de "Website"). Alle informatie die door Infor, inclusief zijn respectievelijke opvolgers, divisies en groepsentiteiten, wordt verwerkt, zal beperkt zijn tot de doeleinden van verzameling zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Toepassingsgebied en toestemming

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen door een gereviseerde versie ervan op deze Website te plaatsen. De gereviseerde versie zal ingegaan op het moment van plaatsing. Derhalve raden we u aan periodiek dit Privacybeleid te bekijken om geïnformeerd te blijven over hoe wij helpen persoonsgegevens die wij verzamelen, te beschermen. Indien wij wezenlijke wijzigingen uitvoeren, zullen wij hiervan een kennisgeving op deze Website verstrekken voorafgaand aan de ingang van de wijziging.

Infor respecteert uw keuzes. U kunt kiezen of u e-mails, SMS-berichten, telefoonoproepen en post met promotiemateriaal wilt ontvangen door gebruik te maken van de afmeldmethoden zoals hieronder beschreven (zie "Afmelden van marketingcommunicaties"). Indien wij bepalen dat uw uitdrukkelijke toestemming nodig is voor het versturen van promotiecommunicaties, zullen wie die toestemming eerst verwerven voor of op het moment dat wij gegevens verzamelen.

Privacy Shield

Infor, inclusief zijn respectievelijke opvolgers, dochterondernemingen, divisies en groepen, voldoet aan het EU-VS Privacy Shield kader en het Zwitserland-VS Privacy Shield kader zoals bepaald door het Amerikaanse ministerie van Handel ten aanzien van het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die worden overgedragen van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Infor heeft aan het ministerie van Handel bevestigd dat het zich houdt aan de bepalingen van het Privacy Shield. Indien er een tegenstrijdigheid is tussen de voorwaarden in dit Privacybeleid en de bepalingen van het Privacy Shield, zullen de bepalingen van het Privacy Shield gelden. Voor meer informatie over het Privacy Shield-programma, en voor het inzien van onze certificering, gaat u naar https://www.privacyshield.gov/.

Infor is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens die het van u ontvangt en op grond van het Privacy Shield kunnen wij die gegevens vervolgens overdragen aan een derde die optreedt als een vertegenwoordiger namens ons. Infor houdt zich aan de bepalingen van het Privacy Shield voor alle volgende overdrachten van persoonsgegevens van de EU en Zwitserland waaronder de verdere overdracht van aansprakelijkheidsbepalingen.

Ten aanzien van persoonsgegevens ontvangen of overgedragen overeenkomstig het Privacy Shield kader, is Infor onderworpen aan de regelgevingshandhaving van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan Infor verplicht zijn om persoonsgegevens te openbaren in reactie op wettelijke verzoeken door openbare autoriteiten, waaronder om te voldoen aan de nationale veiligheid of wethandhavingsverplichtingen.

Indien u een niet opgelost probleem heeft inzake privacy of gegevensbeveiliging, dat wij niet voldoende hebben behandeld, kunt u contact opnemen met een externe dienstverlener op het gebied van geschillenbeslechting (gratis) op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Onder bepaalde omstandigheden, die uitgebreider staan beschreven op de Privacy Shield-website https://www.privacyshield.gov, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer alle andere geschillenbeslechtingsprocedures zijn uitgeput.

Grensoverschrijdende overdrachten

U erkent (a) dat u toegang heeft tot een Website die zijn oorsprong heeft in de Verenigde Staten, (b) dat u persoonsgegevens verstrekt aan een bedrijf in de Verenigde Staten, en (c) dat Infor is gebonden aan de wetten van de Verenigde Staten. U gaat ermee akkoord dat persoonsgegevens die worden verzameld op onze Website, mogen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of enig ander land waar Infor, zijn aangesloten bedrijven, partners, downstream dienstverleners, of vertegenwoordigers faciliteiten aanhouden en dat zij in die jurisdicties onderhevig kunnen zijn aan toegang conform de wetten van die jurisdicties. Elk van deze landen heeft verschillende privacywetten met verschillende niveaus aan bescherming van uw persoonsgegevens en dergelijke wetten kunnen minder streng zijn of niet zo uitgebreid als de wetten die bestaan in uw land.

Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen

Wanneer u onze Website bezoekt, verzamelen wij het volgende type persoonsgegevens om u het gebruik van en de toegang tot onze Website mogelijk te maken en om ons te helpen uw ervaring te personaliseren en te verbeteren:

Informatie die wij automatisch verzamelen: Wanneer u onze Website bezoekt, verzamelen wij informatie die uw computer, mobiele telefoon of ander toegangsapparaat aan ons verstuurt. De informatie die naar ons wordt verzonden betreft maar is niet beperkt tot het volgende: gegevens over de pagina's die u bezoekt, het IP-adres van uw computer, apparaat-ID of unieke identificator, apparaattype, geolocatie-informatie, computer- en verbindingsinformatie, informatie over het mobiele netwerk, statistieken over paginabezoeken, verkeer naar en van andere websites, verwijzings-URL, advertentiegegevens, en standaard webloggegevens en andere informatie. Wij kunnen ook anoniem informatie verzamelen via het gebruik van cookies of web beacons.

Informatie die u aan ons verstrekt: Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail en andere vergelijkbare informatie die u direct aan of in verband met onze Website opgeeft. Over het algemeen worden persoonsgegevens opgevraagd indien: (i) Infor klanten vraagt zich te registreren om gebruik te kunnen maken van het klantenportalgedeelte van onze Website en (ii) wanneer bezoekers van onze Website bepaalde informatie opvragen over producten en diensten van Infor. Indien u de opgevraagde persoonsgegevens niet verstrekt, heeft u mogelijk geen toegang meer tot de gehele of een deel van de Website of kunt u mogelijk geen producten of diensten kopen.

Overige verzamelingsmethodes: Wij kunnen informatie van of over u ook op andere manieren verzamelen, zoals via uw contact met ons klantenondersteuningsteam, uw resultaten wanneer u een vragenlijst invult en uw interacties met leden van de Infor-groep of andere bedrijven.

Verzamelen en verwerken van gegevens door dienstverleners: In bepaalde gevallen voert Infor de Website uit namens onze klanten, en in deze gevallen hebben wij geen directe relatie met de personen over, voor of van wie de persoonsgegevens worden verzameld. Indien u een klant of een eindklant bent van een directe klant van Infor (u bent bijvoorbeeld een eindklant van de producten of diensten van onze klant) en u heeft vragen of klachten over hoe uw informatie wordt verwerkt, dient u rechtstreeks contact op te nemen met onze klant. U begrijpt dat het gebruik van onze Website onderhevig kan zijn aan voorwaarden en beleid van onze klant en dat Infor geen deel uitmaakt van dergelijke overeenkomsten.

Hoe wij de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken; doeleinden en juridische grondslag voor verwerking

Ons voornaamste doel voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is u een veilige, soepele en efficiënte bezoekers- en klantervaring te bieden. Wij kunnen persoonsgegevens ook gebruiken voor:

 • het uitvoeren van de Website (de juridische grondslag voor het verwerken is uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons of ons wettelijke belang, meer specifiek ons economische belang in het aanbieden van producten en diensten aan u);
 • het leveren van ondersteuning voor het uitvoeren van de dienst(en) waar u om heeft verzocht of die u heeft goedgekeurd (de juridische grondslag voor verwerking is uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons);
 • het oplossen van uw probleem en het aan u leveren van een effectievere klantendienst (de juridische grondslag voor verwerking is uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons);
 • het verwerken van betalingen voor producten en diensten die u heeft gekocht (in dit geval is de juridische grondslag voor verwerking de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons);
 • het verspreiden van meldingen over productupgrades, speciale aanbiedingen, bijgewerkte informatie en andere nieuwe producten en diensten van Infor of onze partners (de juridische grondslag voor verwerking is uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons of ons legitieme belang, meer specifiek ons economische belang in het maken van gepersonaliseerde aanbiedingen voor u);
 • het leveren of uitvoeren van bepaalde producten die betrokken kunnen zijn in geautomatiseerde besluitvoering (de juridische grondslag voor dergelijke verwerking is uitdrukkelijke toestemming; u kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken); en
 • voor andere doeleinden zoals vereist of toegestaan door de wet (de juridische grondslag voor verwerking is naleving van onze wettelijke verplichtingen).

Hoe wij persoonsgegevens delen met derden

Infor werkt samen met en huurt incidenteel andere bedrijven in om namens ons diensten te leveren. Persoonsgegevens kunnen met deze bedrijven worden gedeeld; wij zullen uw persoonsgegevens echter alleen delen voor de doeleinden waarvoor we de persoonsgegevens hebben verzameld. Deze derden zijn contractueel verplicht om uw persoonsgegevens geheim te houden en het is hun contractueel verboden om die gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Wij kunnen uw gegevens ook als volgt delen:

 • met uw toestemming;
 • wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaring nodig is om onze rechten of eigendommen te beschermen;
 • voor het beschermen van onze veiligheid en de veiligheid van anderen;
 • voor het onderzoeken van fraude of het reageren op een overheids-, gerechtelijk of ander wettelijk verzoek;
 • met entiteiten uit de Infor-groep;
 • voor naleving van de wet; en 
 • in verband met een bedrijfswijziging zoals een overname of fusie.

Hoe wij uw persoonsgegevens opslaan en beschermen

Wij streven ernaar de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij maken gebruik van diverse technologieën en procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaring. Wij slaan de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bijvoorbeeld op, op computerservers met beperkte toegang die zich bevinden in gecontroleerde faciliteiten.

Hoe wij gebruikmaken van tracking-technologieën

Infor en zijn partners maken gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën om het gebruikers-inlogproces te versnellen, voor het onthouden van gebruikersinstellingen, het analyseren van trends, het uitvoeren van de website, het volgen van de bewegingen van gebruikers op de website, en voor het verzamelen van demografische informatie over onze gebruikersbasis als geheel. U kunt het gebruik van cookies op individueel browserniveau regelen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan dat uw gebruik van bepaalde functies of functionaliteiten op onze website of dienst beperken.

Wij kunnen met een derde samenwerken voor het weergeven van advertenties op onze website of voor het beheren van onze advertenties op andere websites. Onze externe partner kan gebruikmaken van cookies of vergelijkbare technologieën om u van advertenties te voorzien op basis van uw browseactiviteiten en interesses. Indien u zich wilt afmelden van onze op interesse gebaseerde advertenties, klikt u hier of, indien u zich bevindt in de Europese Unie, klikt u hier. Let erop dat u wel algemene advertenties zult blijven ontvangen.

Do-Not-Track
Do Not Track (DNT) is een optionele browserinstelling waarmee u uw voorkeuren kunt aangeven ten aanzien van het volgen (tracking) door adverteerders en andere derden. Wij reageren momenteel niet op DNT-signalen. Derhalve dient u te weten dat webanalysebedrijven van derden in de loop van de tijd persoonsgegevens over uw online activiteiten kunnen verzamelen.

Cookie Settings

Hoe u toegang heeft tot of wijzigingen kunt aanbrengen aan uw persoonsgegevens

Op verzoek, zal Infor u informeren of wij persoonsgegevens over u bewaren. Afhankelijk van de website die u gebruikt, heeft u toegang tot uw persoonsgegevens of kunt u deze corrigeren, gebruiken of verzoeken om verwijdering ervan door in te loggen op uw account, of door contact met ons op te nemen via Privacy.Inquiries@infor.com. Wij zullen binnen een redelijk tijdsbestek reageren op uw verzoek.

Indien Infor informatie over u verwerkt namens een van onze klanten, dient u uw privacyvragen en -verzoeken voor toegang, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te richten tot die klant. Indien een klant vraagt om informatie te verwijderen, zullen wij binnen een redelijk tijdsbestek reageren.

Wij moeten mogelijk informatie van u bewaren om u een dienst te kunnen blijven leveren. In bepaalde omstandigheden zijn wij volgens de wet verplicht uw persoonsgegevens voor een bepaalde tijdsduur te bewaren.

Aanvullende Privacyrechten voor personen in de Europese Unie

Naast de rechten die elders in dit beleid staan beschreven, kunt u aanvullende gegevensbeschermingsrechten hebben overeenkomstig de van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetgeving. Indien u een persoon bent in de Europese Unie, kunnen dit onder andere zijn: het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om uw toestemming voor verwerking in te trekken, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens of dit te beperken, en het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het EU-land waarin u woont.

Afmelden van marketingcommunicaties

U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van marketingcommunicaties van ons, uw huidige voorkeuren wijzigen, of u afmelden van marketingcommunicaties, door gebruik te maken van het Voorkeurencentrum of door contact met ons op te nemen via Privacy.Inquiries@infor.com.

Hoe u contact met ons kunt opnemen over Privacy

Indien u vragen, opmerkingen of problemen heeft over privacy of dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via Privacy.Inquiries@infor.com of ons een bericht schrijven naar het volgende adres:

Chief Privacy Officer
40 General Warren Blvd
Suite 110
Malvern, PA 19355