Aanpassing BTW in BaanIV & Infor LN

Algemeen
De overheid heeft besloten dat per 1 oktober 2012 het hoge BTW-tarief wijzigt van 19 naar 21 procent. Reeds voor 1 oktober is het toegestaan 21% in rekening te brengen als de prestatie na 30 september geleverd gaat worden. Op de site www.rijksoverheid.nl is het volgende te lezen:

Om te voorkomen dat ondernemers aanvullende factureren voor het verschil tussen 19% en
21% moeten uitreiken mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september
2012 en die onder het 21% tarief vallen reeds voor 1 oktober 2012 btw factureren naar het tarief
van 21%. De ondernemer die de prestatie afneemt mag die 21% conform de regels voor het
recht op aftrek in aftrek brengen.

Verder is het mogelijk dat er na 30 september een creditering moet plaatsvinden betreffende leveringen van voor 1 oktober, die gefactureerd zijn met 19%. De creditnota moet dan ook met 19% BTW worden gemaakt.

In dit document wordt beschreven wat de impact is van de wijziging op de inrichting van BaanIV of Infor LN. Mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben, dan staat onze helpdesk klaar om u te helpen.

Onze helpdesk is bereikbaar onder het gratis telefoonnummer 0800-9494642

Bent u een BaanIV gebruiker, klik dan hier
Bent u een Infor LN gebruiker, klik dan hier

BaanIV

BTW-codes
In Baan wordt voor zowel verkoop-als inkoopfacturen gewerkt met BTW-codes. Deze codes hebben in combinatie met een landcode een percentage. In de sessie BTW-codes per land (tcmcs0136m000) wordt via speciaal het percentage gedefinieerd (tcmcs0132s000). Bij dit percentage wordt een ingangsdatum ingegeven. Alle facturen die op of na deze datum worden verwerkt krijgen het nieuwe percentage.

Lopende verkooporders
Alle lopende verkooporders die de BTW-code ‘hoog’ bevatten worden na 30 september automatisch gefactureerd met 21% omdat de ingangsdatum tijdens de facturatie bepalend is voor het percentage.

Betreft de facturatie leveringen van voor 1 oktober dan is het mogelijk op de orderregel te kiezen voor een andere, tijdelijke BTW-code, bijvoorbeeld T19. Dit zal een code zijn die tevoren is gedefinieerd met het percentage 19.

Wanneer reeds in september moet worden gefactureerd met percentage 21 is dit mogelijk door op de orderregel te kiezen voor een andere, tijdelijke BTW-code, bijvoorbeeld T21. Dit zal een code zijn die tevoren is gedefinieerd met het percentage 21.

Verder is het goed te controleren hoe de parameter ‘Datum voor BTW-percentage’ staat ingesteld (tdsls6100m000). Deze dient te staan op ‘leverdatum’ wat wil zeggen dat bij het factureren de datum van levering bepalend is voor het BTW-percentage. Let erop dat deze parameter alleen kan worden omgezet als alle geleverde verkooporders verwerkt zijn.

Lopende inkooporders
Alle lopende inkooporders die de BTW-code ‘hoog’ bevatten kunnen ontvangsten hebben zowel voor als na 1 oktober. Bij het registreren van de inkoopfactuur geeft de gebruiker zelf de BTW-code aan. Het systeem zal vervolgens afhankelijk van de factuurdatum kiezen voor het percentage.

Mocht het voorkomen dat een leverancier een afwijkend percentage heeft berekend dan kan een andere (tijdelijke) BTW-code worden gekozen.

Overige
Verder is het in Baan mogelijk op verschillende plaatsen een BTW-code te definiëren. Zoals beschreven zal automatisch afhankelijk van de factuurdatum het BTW-percentage worden gekozen.

Te nemen acties

  1. Ga in de sessie BTW-codes per land (tcmcs0136m000) naar de landcode voor Nederland en de BTW-code voor BTW hoog
  2. Markeer deze en ga via speciaal naar EnkelvoudigeBTW-percentages (tcmcs0132s000)
  3. Voeg een regel toe met als datum 01-10-2012 en percentage 21

bann-btw1

Bijzondere situaties
Voor situaties waarin reeds voor 1 oktober 21%, of na 30 september 19% van toepassing is, wordt aanbevolen 2 extra (tijdelijke) BTW-codes aan te maken, zoals hierboven beschreven. Let hierbij op de ingangsdatum. Beide codes dienen als ingangsdatum een datum te krijgen die voor de factuurdatum ligt, bijvoorbeeld 01-01-2012.

Infor LN

Belastingcodes
In Infor LN wordt voor zowel verkoop-als inkoopfacturen gewerkt met belastingcodes. Deze codes hebben in combinatie met een landcode een percentage. In de sessie Enkelvoudige belastingpercentages (tcmcs0132m000) wordt het percentage gedefinieerd. Bij dit percentage wordt een ingangsdatum ingegeven. Alle facturen die op of na deze datum worden verwerkt krijgen het nieuwe percentage.

Lopende verkooporders
Alle lopende verkooporders die de belastingcode ‘hoog’ bevatten worden na 30 september automatisch gefactureerd met 21% omdat de ingangsdatum tijdens de facturatie bepalend is voor het percentage.

Betreft de facturatie leveringen van voor 1 oktober dan is het mogelijk op de orderregel te kiezen voor een andere, tijdelijke belastingcode, bijvoorbeeld T19. Dit zal een code zijn die tevoren is gedefinieerd met het percentage 19.

Wanneer reeds in september moet worden gefactureerd met percentage 21 is dit mogelijk door op de orderregel te kiezen voor een andere, tijdelijke belastingcode, bijvoorbeeld T21. Dit zal een code zijn die tevoren is gedefinieerd met het percentage 21.

Verder is het goed te controleren hoe de parameter ‘Datum belastingberekening’ staat ingesteld in de Parameters Verkoopfacturering (cisli0100m000). Deze dient te staan op ‘leverdatum’ wat wil zeggen dat bij het factureren de datum van levering bepalend is voor het BTW-percentage. Let erop dat deze parameter alleen kan worden omgezet als alle geleverde verkooporders verwerkt zijn.

Lopende inkooporders
Alle lopende inkooporders die de belastingcode ‘hoog’ bevatten kunnen ontvangsten hebben zowel voor als na 1 oktober. Bij het registreren van de inkoopfactuur geeft de gebruiker zelf de belastingcode aan. Het systeem zal vervolgens afhankelijk van de factuurdatum kiezen voor het percentage.

Mocht het voorkomen dat een leverancier een afwijkend percentage heeft berekend dan kan een andere (tijdelijke) belastingcode worden gekozen.

Overige
Verder is het in Infor LN mogelijk op verschillende plaatsen een belastingcode te definiëren. Zoals beschreven zal automatisch afhankelijk van de factuurdatum het BTW-percentage worden gekozen.

Te nemen acties

  1. Ga in de sessie Enkelvoudige belastingpercentages (tcmcs0132m000) naar de landcode voor Nederland en de Belastingcode voor BTW hoog
  2. Voeg een regel toe met als datum 01-10-2012 en percentage 21

bann-btw2

Bijzondere situaties
Voor situaties waarin reeds voor 1 oktober 21%, of na 30 september 19% van toepassing is, wordt aanbevolen 2 extra (tijdelijke) Belastingcodes aan te maken, zoals hierboven beschreven. Let hierbij op de ingangsdatum. Beide codes dienen als ingangsdatum een datum te krijgen die voor de factuurdatum ligt, bijvoorbeeld 01-01-2012.

© Copyright2018. Infor. All rights reserved.