Infor EAM Green

De sleutel tot een groenere organisatie

"Global Asset Sustainability - The key to a greener Organization"

Download nu het rapport!

Aangezien het zorgvuldige beheer van bedrijfsmiddelen de algemene milieuefficiency van een bedrijf zal beïnvloeden, is het belangrijk om energiebeheer in het bedrijfsmiddelenbeheer (EAM) programma van een bedrijf te integreren. Dit om zowel de CSV doelstellingen ( het milieu) als ook de continue verbeteringen van de financiële prestaties ( concurrentiekracht) van het bedrijf blijvend te ondersteunen.

Dit kan gerealiseerd worden door:

Het juiste beheer van het programma van onderhoud: verwerken van de prestaties van de bedrijfsmiddelen (energieverbruik) in hun onderhoudsstrategie en -activiteiten
Het beheer van de gebeurtenissen: het monitoren van een bestaande conditie of een optredende tendens buiten de optimale werkende parameters van het bedrijfsmiddel ter evaluatie of sanering
Planning: de beoordeling van de bestaande configuratie van bedrijfsmiddelen (ontwerpbasis) en hun prestaties (energieverbruik) voor optimalisering daarvan.

Dit betekent dus zorgvuldig monitoren van het energieverbruik van de bedrijfsmiddelen. Tevens het implementeren van uitvoerige preventieve maatregelen in een onderhoudsprogramma dat het energieverbruik daarin meeneemt. Tenslotte de energieconsumptie meenemen in alle plannen die ten grondslag liggen aan de aankoop van bedrijfsmiddelen, de feitelijke toewijzing (in productie), of haar vervanging.

Neem nota van de nadruk die we leggen op het monitoren en het preventief onderhoud. De efficiency van het energieverbruik kan niet wordt geschat zonder het hebben van nauwkeurige gegevens als basis voor die schatting. En preventief onderhoud, zoals decennialang al is bewezen, levert de enige grootste bijdrage aan het nuttige leven van de bedrijfsmiddelen en hun optimale productiviteit.
Louter efficiënte bedrijfsmiddelen minimaliseren energieverbruik en verbeteren de productiviteit.

Vul het registratieformulier in om "Global Asset Sustainability - The key to a greener Organization" te downloaden.

© Copyright2018. Infor. All rights reserved.