Infor EAM Infra

Infor EAM Infra

Onderhoudsbeheersysteem geeft zicht op infra

De afgelopen jaren is de aandacht voor het beheer van kunstwerken en constructies in de bestaande infrastructuur enorm gegroeid. De uitgaven voor instandhouding zijn inmiddels vergelijkbaar met die voor nieuwbouw. Dat wordt onder meer veroorzaakt door veroudering, toenemende verkeersintensiteit, het groeiende belang van de infrastructuur voor onze economie en de steeds grotere verantwoordelijkheden van de beheerders.

Enerzijds is er sprake van onderzoek naar en onderhoud en herstel van schade. Dit resulteert vooral in:
- onderzoeksrapporten;
- hersteladviezen;
- renovatiebestekken en
- advisering tijdens de uitvoering.


Anderzijds is er steeds meer behoefte aan functioneel beheer. Een belangrijke taak is daarbij de onderbouwing van de benodigde budgets middels onderhoudsconcepten, beheerplannen en instandhoudingbeleidsadviezen. Op basis van gestelde functionele eisen wordt bestaande infrastructuur aangepast en onderhouden. Ook levensduurberekeningen en economische afwegingen ten aanzien van exploitatie kunnen deel uit maken van dergelijke beslissingen.

Hierbij kunnen alle typen kunstwerken en constructies onderwerp van een beslissing zijn, dus zowel natte als droge infrastructuur en ondergrondse als railinfrastructuur. Voorbeelden hiervan zijn: havens, sluizen, waterkeringen, viaducten, bruggen, verkeersportalen, gemalen, gebouwen, kademuren, damwandconstructies, tunnels, aquaducten, metrolijnen en spoorwegen. Diverse organisaties doen er momenteel alles aan om deze dienstverlening en de operationele efficiëntie te verbeteren. Iedereen stelt eisen, verwacht betere service, medewerkers willen een betere ondersteuning en de juiste instrumenten om mee te werken naarmate ze een betere service moeten verlenen, en de instanties die deze organisaties financieren willen een betere controle over de ter beschikking gestelde middelen. Deze uitdagingen blijven niet beperkt tot één specifiek segment. Op alle mogelijke niveaus (Infra, Rail, Overheden, Utiliteit, Gemeenten, Service) wordt een oplossing gezocht voor wat tot voor kort een onoverkomelijk probleem leek.

Infor levert Infor EAM Enterprise Edition waarmee organisaties uit deze sectoren beschikken over een rijk en veelomvattend systeem dat het mogelijk maakt om de servicekwaliteit te verbeteren, om te voldoen aan de voorgeschreven normen en om de budgettaire en operationele prestaties te verbeteren. Bovendien kan Infor EAM gemakkelijk worden geïntegreerd in bestaande systemen of nieuwe technologieën.

Enkele voordelen van Infor EAM:

Sneller reageren op toenemende regelgeving -Met Infor EAM kan een organisatie al haar faciliteiten en bedrijfsmiddelen up-to-date houden. Onderhoud vindt plaats op het juiste moment, zware boetes worden voorkomen en speciale overheidsregelingen kunnen gemakkelijker worden bijgehouden. Infor EAM zit boordevol mogelijkheden die ervoor zorgen dat aan belangrijke voorschriften wordt voldaan, zoals die op het gebied van boekhouding en riolering.
Geïntegreerde oplossing om alle afdelingen samen te brengen -Met Infor EAM kunnen bestaande gegevens uit verschillende systemen (financieel, relatiebeheer, GIS) worden samengebracht in één naadloos systeem. Al deze gegevens kunnen vervolgens worden geraadpleegd vanuit verschillende locaties, met behulp van een webbrowser of zakcomputer.
Lagere IT-kosten voor beheer en onderhoud van bedrijfsmiddelen -Infor EAM is exclusief ontworpen voor het Internet. Het resultaat is een doeltreffende oplossing die kan worden gebruikt op één specifieke locatie, maar even gemakkelijk verspreid over alle locaties van de organisatie.
Doordat kapitaalgoederen slecht worden beheerd - van stilstand en onjuist voorraadbeheer tot inefficiënte inkoopprocedures - gaan er in de publieke sector jaarlijks enorme bedragen verloren. Infor EAM maakt het mogelijk om de efficiëntie op te krikken, de administratiekosten te verlagen en de bedrijfsmiddelen te optimaliseren. Overheidsinstellingen over de hele wereld vertrouwen op Infor om de uitgaven voor de inkoop, het onderhoud en het beheer van hun bedrijfsmiddelen maximaal te benutten. En dit alles leidt tot tevredenheid bij alle betrokken partijen: burgers, medewerkers en ambtenaren.
 


 

 

© Copyright2018. Infor. All rights reserved.